„Drzewo języka”

Realizacja mini projektu Drzewo języka w ramach

projektu Szkoła lidera polonijnego Ja-Lider

Fundacji „Wolność i Demokracja

W mini projekcie „Drzewo języka” uczestniczyło 30 osób. Głównym naszym celem było przeprowadzenie rozwoju kulturalnego oraz językowego dla uczniów Domu Polskiego.

Naszym zadaniem było organizować oglądanie filmów w języku polskim i zaprosić osobę, która osiągnęła sukces w Polsce i mogłaby odpowiedzieć na pytania co dotyczą studiowania, wyjazdu, zamieszkania, szukania pracy, otrzymania Karty Polaka i Karty Pobytu. Po zakończeniu działań organizacyjnych, 29 października br. odbyło się spotkanie uczestników w siedzibie Domu Polskiego w Kijowie przy ul. Saksagańskiego 99/4.

Pani Żanna Osikowicz – doktor kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim – zrobiła przemówienie na temat edukacji w Polsce. Najważniejsze tematy o których opowiadała Pani Żanna to:

  • system edukacji w Polsce;
  • zasady przyjmowania na studia;
  • nostryfikacja dyplomu;
  • ranking państwowych i prywatnych uniwersytetów Polski;
  • rozmowa kwalifikacyjna;
  • obniżki dla kandydatów z Ukrainy.

9

Później Maryna Suszko – magistrantka Akademii Leona Koźmińskiego – opowiadała o ważności znajomości języka polskiego do podjęcia studiów, zakwaterowaniu podczas studiów, o zatrudnianiu cudzoziemców i o tym jak Polacy traktują cudzoziemców.

2

Studentka Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Julia Iwanowa opowiadała o osobliwościach wymiany studentów między Ukrainą a Polską, o prawach i obowiązkach studenta, o zdaniu egzaminów i złożeniu pracy dyplomowej.

3

Studenci Domu Polskiego mieli także możliwość otrzymać odpowiedzi na swoje pytania.

4

Po krótkiej przerwie odbył się przegląd filmu Andrzeja Wajdy – „Wałęsa. Człowiek z nadziei”.

5

6

Helena Trechub-Abliakimowa

Dodaj komentarz