III Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja

Ambasada RP na Ukrainie, Wydział Konsularny Ambasady RP na Ukrainie, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy Ukrainy w dniu 21 września 2019 r. w gościnnych salach Uniwersytetu zorganizowali III Międzynarodową Naukowo-Praktyczną Konferencję na temat: «Polacy na Ukrainie: duchowa, kulturalna, historyczna przestrzeń życiowa twórczości Bolesława Leśmiana».