Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020

„W drodze do Niepodległości” – takie było hasło Olimpiady historycznej, która odbyła się w Domu Polskim w Kijowie 15 listopada br.

Przeprowadziły Olimpiadę: Pani Konsul Karolina Kaspszak, Dyrektor Domu Polskiego Pani Maria Siwko, nauczycielka z Polski Pani Anna Oskierko oraz nauczycielka Domu Polskiego Nadzieja Susznicka.
Wzięło udział w Olimpiadzie 17 uczestników. Pytania dotyczyły różnych okresów historii Polski.
101 lat odzyskania Niepodległości przez Polskę to wymiar cierpień i walki kilku pokoleń Polaków. Ból i radość jednocześnie odczuwali Legioniści na czele z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim 11 listopada 1918 roku. Polska po 123 latach nieistnienia znów pojawiła się na mapie świata🇵🇱