Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie – „Dom Polski” w Kijowie jest organizacją mniejszości polskiej w Kijowskim Okręgu Konsularnym.

Boże Narodzenie