III edycja Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi 2018/19

W Warszawie odbył się III etap III OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA UKRAINIE i BIAŁORUSI 2018/19.

Do Warszawy na dwuetapowy egzamin przyjechała 19-osobowa grupa młodzieży z Ukrainy i Białorusi. Nagrodą dla laureatów jest indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. Wyniki zostały ogłoszone podczas Gali Finałowej, która odbyła się w dniu 4 lipca 2019 roku w Belwederze z udziałem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski.
Nagrodą główną III Olimpiady Historii Polski jest indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. W tej edycji do wyboru są indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni kontynuowali spotkanie na tarasie Belwederu gdzie była możliwość bezpośrednich rozmów oraz zdjęć z Pierwszą Damą oraz pozostałymi Gośćmi.
Olimpiada organizowana jest w ramach projektu Fundacji WiD Polskie Echa współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Lista laureatów III Olimpiady Historii Polski 2018/2019:

Miejsce 1: Danuta Stefanko uczennica Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Miejsce 2: Anna Gliwińska uczennica Kulturalno-Oświatowego Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnym

Miejsce 3: Daria Czudnowska uczennica Polskiej Sobotniej Szkoły w Kijowie przy Związku Polaków na Ukrainie

Miejsce 4: Świętosław Żdaniuk uczeń Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu

Miejsce 5: Helena Kurnicka uczennica Szkoły nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie oraz Maksym Marczenko uczeń Polskiej Szkoła Sobotnia przy ZNP w Chmielnickim

Finaliści III Olimpiady Historii Polski 2018/2019:

Andrzej Basiuk – Kijów Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski”.