Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza 2019

W dniach 08-09 listopada 2019 roku w Kijowie odbyły się warsztaty według projektu realizowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP na Ukrainie.
Organizatorem była Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie.
Warsztaty prowadzili instruktorzy z Polski:
• Lena Alberska aktorka teatru Teatr Teat w Toruniu
• Tomasz Frąszczak aktor teatru Groteska w Krakowie. 
Programem była objęta grupa 75 dzieci i młodzieży w czterech kategoriach oraz 23 opiekunów. Młodzież pochodziła z następujących miejscowości: Zaporoże, Biała Cerkiew (obwód Kijowski), Melitopol, Kalinówka (obwód Winnicki), w. Uładówka (obwód Winnicki), w.Sokoliwskie (obwód Kirowogradski), Kropywnycki (obwód Kirowogradski), Humań (obwód Czerkaski), Koziatyn (obwód Winnicki), Browary (obwód Kijowski), Nowogród Wołyński, Emilczyn (obwód Żytomierski), Kowel (obwód Wołyński), Bar, Melitopol, Zaporoże, Odessa, Sumy, Winnica, w. Kanuny (obwód Żytomierski, rejon Nowogród-Wołyński), Chmielnicki, Smila (obwód Czerkaski), w.Zelenica (obwód Żytomierski), m. Uzyn (obwód Kijowski, rejon Białocerkiewski), w. Susły (obwód Żytomierski, rejon Nowogród-Wołyński), w.Strijewa (obwód Żytomierski, rejon Nowogród-Wołyński), Kijów.
– kategoria I/ dzieci do lat 7 (2 osoby)
– kategoria II/ dzieci od lat 8 do 12 (15 osób)
– kategoria III/ młodzież od lat 13 do 15 (27 osób)
– kategoria IV/ młodzież od lat 16 i dorośli (31 osoba). 
Głównymi tematami warsztatów były:
• Ćwiczenia dykcyjno-emisyjne rozwijające kulturę i wyrazistość słowa
• Nakreślenie ogólnych zasad interpretacji tekstu
• Ćwiczenia ruchowe pobudzające wyobraźnię i świadomość ciała
• Praca w grupach – budowanie etiud, improwizacje na zadane tematy. 

Pierwszego dnia, po uroczystym rozpoczęciu warsztatów w Państwowym Muzeum Wybitnych Działaczy Kultury Ukraińskiej im. M. Łysenki, przystąpiono do realizacji projektu.
Instruktorzy przeprowadzili zajęcia integracyjne o charakterze teatralnym i rozwijącym wyobraźnię, po czym podzielili grupę na 3 zespoły według wieku, żeby ściśle realizować założenia projektu z dostosowaniem ćwiczeń, tekstów i działań do możliwości wiekowych i językowych uczestników. Każdy instruktor pracował z grupami naprzemiennie.
W piątek 8 listopada poruszano na zajęciach następujące zagadnienia:
1. W zakresie kultury języka polskiego instruktorzy skupili się na ćwiczeniach dotyczących, m.in. systemu samogłoskowego (ze szczególnych uwzględnieniem samogłosek nosowych) i spółgłoskowego w języku polskim.
2. W zakresie prezentacji scenicznej praca dotyczyła przede wszystkim wykorzystania przestrzeni scenicznej i ruchu scenicznego w prezentacji recytatorskiej.
W sobotę 9 listopada nadszedł czas na bezpośrednią pracę z tekstem:
1. Analiza i interpretacja wiersza dotyczyła budowy wiersza, zagadnień rytmicznych, znaczeń i sensów podstawowych i metaforycznych. Zwracano uwagę na nadawcę i odbiorcę wypowiedzi oraz utrzymanie kontaktu w celu uzyskania efektu komunikacyjnego.
2. Analiza i interpretacja prozy dotyczyła zagadnień, jak powyżej. Zwracano jednak uwagę na charakter narracji i konsekwencje z tego wynikające dla przygotowanej prezentacji.
Cieszy fakt, że w warsztatach aktywnie uczestniczyła też grupa instruktorów-opiekunów.
10 listopada 2019 roku odbył się XXVIII Konkurs Recytatorski „Kresy-2019” im. Adama Mickiewicza.
Komisja w składzie: Agnieszka Glińska, Magdalena Kruszyńska-Sosnowska (Białystok, Stowarzyszenie Wspólnota Polska), Anastazja Wachowska (Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Kijów). 

Kategoria I
I nagroda – Marija Miezencewa (2015) – Zaporoże (przedszkole nr 118)
Wyróżnienie – Artem Slesarczuk (2010) – Biała Cerkiew (Białocerkowska szkoła z nauką języków słowiańskich). 

Kategoria II
I miejsce – Dmytro Krywenko (2007) – Koziatyn (Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Koziatynie)
II miejsce – Juliana Kolesnik (2010) – Obwód Kirowogradski, w. Sokoliwskie (Sololiwskie Stowarzyszenie Edukacyjne)
III miejsce – Marta Sobol (2010) – Biała Cerkiew (szkoła nr 6)
Wyróżnienie – Darij Bilskij (2011) Melitopol (Liceum nr 19)
Wyróżnienie – Anastazja Pogoroluk (2010) Kalinówka (Średnia szkoła nr 2)
Wyróżnienie – Paweł Mostowiak (2008) Humań (Średnia szkoła nr 9)
Wyróżnienie – Jarosław Chomiuk (2009) Koziatyn (Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Koziatyniu)
Wyróżnienie – Anastazja Poplawska (2007) Browary (Polskie Kulturalno- Oświatowe Stowarzyszenie „Rodzina”. 

Kategoria III

Grand Prix – Cyryl Sabadasz (2006) – Koziatyn (Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Koziatynie)
II miejsce Daria Postupajło (2006) – Winnica (Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna)
III miejsce Anastazja Bołgarska (2004) Koziatyn (Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Koziatynie)
III miejsce Aleksandr Nahorny (2004) Żytomierz (Szkoła nr 8)
Wyróżnienie – Dmitrij Tadeusz Miedwiediew (2006) Bar (Dom Polski w Barze)
Wyróżnienie – Wadym Maremucha (2004) Bar (Dom Polski w Barze)
Wyróżnienie – Serhii Marynenko (2006) Melitopol (Gimnazium nr 10)
Wyróżnienie – Anastazja Dołobańko (2005) Odessa (Odeska Szkoła 121 z nauczaniem języka polskiego)
Wyróżnienie – Katarzyna Beczko (2004) Biała Cerkiew (Szkoła nr 1). 

Kategoria IV

I miejsce Platon Gejwan (2003) Odessa (Odeska szkoła nr 121 z nauczaniem języka polskiego)

II miejsce Angelina Poswaluk (2002) Bar ( Dom Polski w Barze)

III miejsce Eugenia Switelska (2003) Irpiń (Dom Polski w Kijowie)
Wyróżnienie – Agłaja Zubryczewa (2003) Kropywnycki (Kolegium Kirowogradzkie)
Wyróżnienie – Tetiana Komar (2002) Koziatyn (Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Koziatynie)
Wyróżnienie – Maria Chomiuk (2003) Koziatyn (Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Koziatynie)
Wyróżnienie – Hanna Lisniuk (2003) Chmielnicki (Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP na Ukrainie)
Wyróżnienie – Wiktoria Basista (2003) Chmielnicki (Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP na Ukrainie)
Wyróżnienie – Olga Ozolina (1964) Kijów (Dom Polski w Kijowie). 

Na Białostockich Spotkaniach „Kresy 2019” w Białymstoku w dn. 9-14 XII 2019 r. reprezentować będą:

1. Platon Gejwan
2. Angelina Poswaluk
3. Eugenia Switelska