Wykład historyczny w Domu Polskim w Kijowie

20 listopada 2019 roku na zaproszenie Pana Radcy-Konsula Wydziały Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie Jacka Gocłowskiego do Domu Polskiego przybyli zacni goście współpracowniczki Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Pani dr Anna Maria Adamus, główny specjalista i Edyta Gula, główny specjalista. 

Dyrektor Domu Polskiego Pani Maria Siwko szczerze powitała wszystkich obecnych i powiedziała, że Marszałek Józef Piłsudski mówił: „historia jest nauczycielką życia”. Dlatego w Domu Polskim odbywają się wykłady i Olimpiady Historyczne.
Studenci Domu Polskiego (a to są przedstawiciele różnych grup wiekowych) wysłuchali bardzo głęboką analizę historyczną okresu 1914 r. – 1920 r. obejrzeli film, otrzymali materiały dydaktyczne.
Oczywiście, głównym bohaterem ówczesnych wydarzeń był genialny Józef Piłsudski, człowiek, który zwolnił Polskę od najeźdźców, i Polska po 123 latach niewoli znów wróciła na mapę świata. Naczelnik Państwa „dał Polsce wolność, moc i szacunek”.
Ignacy Paderewski (on urodził się na Ukrainie i spędził tutaj dzieciństwo) odegrał swoją ogromną rolę jako premier w rozwiązaniu pytań politycznych odnowionego państwa polskiego. Wybitny kompozytor i pianista, zwany „kowalem fortepianu” za emocjonalne wykonanie utworów, znany na całym świecie, bo odwiedził podczas występów artystycznych wiele państw w Europie i Ameryce, potrafił osiągnąć sukces w negocjacjach z prezydentami i królami.
I Piłsudski, i Paderewski wydawali większość pieniędzy na działalność filantropijną. Piłsudski przede wszystkim poświęcał się wdowom i sierotom Legionistów, Paderewski zaś „na rozwój intelektualistów”, na polepszenie infrastruktury zdrowotnej…
Wykładowczynie historii Pani dr Anna Maria Adamus, Pani Edyta Gula przybliżyły nam postacie bohaterów, przeanalizowały ich działania.
Dla najmłodszych studentów Domu Polskiego były przedstawione komiksy, żeby dzieci w sposób najbardziej dostępny zrozumiały, co się odbywało w owie czasy.
Każdy z obecnych miał możliwość zwrócić się do prelegentów z pytaniami.
Wiele pytań było na temat współpracy Symona Petlury i Józefa Piłsudskiego.
Wszystkim uczestnikom wykładu podarowali książki, albumy i komiksy, przywiezione z Warszawy, żeby każdy mógł pogłębiać wiedzę w dziedzinie historii.
Nigdy nie zapomnimy słów Marszałka Piłsudskiego: „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości”.

Nadzieja Susznicka
Nauczycielka języka polskiego przy Domu Polskim