Projekt edukacyjny „Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie”

Projekt został zrealizowany 31 października br. i był delegowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Miał na celu promocję Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się gospodarki na ziemiach polskich w XIX wieku, przedstawienie sylwetek wybitnych Polaków działaczy politycznych, społecznych, ekonomistów, przemysłowców i wynalazców i ich osiągnięć. Wśród zaprezentowanych postaci byli Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk. Warsztaty odbywały się w formie gry, uczniowie wcielili się w role przedsiębiorców, jedni spróbowali zainteresować inwestorów swoimi wynalazkami i produktami, a inni wzięli udział w giełdzie, i spróbuwali zainwestować swoje pieniądze. Poprzez wystawę i ekonomiczną grę edukacyjną została w sposób prosty i angażujący przekazana młodemu pokoleniu wiedza oraz zachęcenie do aktywności społecznej i przedsiębiorczości.

Grę prowadziła Maria Kozyrska-Mazur. Wydarzenie było jednodniowe. Warsztaty były przeprowadzone dla trzech grup. Razem uczestniczyło 60 osób. Jeden pełen warsztat trwał 2 godziny. Wystawa składała się z 15 plansz – roll-upów (rozwijanych banerów) treść których posłużyła do organizacji gry.