Uroczyste pożegnanie

01.06. b.r. w Domu Polskim w Kijowie obchodziliśmy zakończenie roku akademickiego. Studenci z różnych grup wiekowych dostali certyfikaty (B-1, B-2, C-1 ). Dyrektorka Domu Polskiego p. Maria Siwko powitała wszystkich obecnych i zachęciła do kontynuowania nauki po wakacjach, we wrześniu.
Atmosfera była życzliwa, absolwenci cieszyli się z tego powodu, że już lepiej rozmawiają po polsku, wzbogacili swoją wiedzę w dziedzinie gramatyki, leksyki, folkloru, literatury pięknej polskiej i historii.
Jak i poprzedni, ten rok nie był dla nas łatwy; trwała długa kwarantanna, więc musieliśmy pracować przez Skype, Zoom.
Ale skorzystaliśmy z możliwości czytania utworów wybitnych pisarzy polskich, oglądania fragmentów filmów dydaktycznych, słuchania hymnów, kolęd, pieśni ludowych. Rozwijaliśmy słownictwo, omawiając to, co zobaczyliśmy, posłuchaliśmy, obejrzeliśmy.
Każdego roku przychodzą do nas najlepsi kijowianie i mieszkańcy strefy podmiejskiej; wśród nich jest dużo młodzieży, przedstawicieli różnych zawodów, w tym naukowców (doktorów, profesorów). Komunikowanie się jest zachwycające, odbywa się wzbogacenie wzajemne.
Nasi studenci i członkowie ich rodzin biorą udział we wszystkich przedsięwzięciach, które odbywają się w Domu Polskim, a nasz program imprez kulturalnych zazwyczaj jest obfity: konferencje, konkursy recytatorskie, spotkania okolicznościowe, olimpiady, dyktanda, koncerty, poświęcone Dniu odzyskania Niepodległości Polski, Dniu Konstytucji Majowej, Dniu Wojska Polskiego, prezentacje książek, obrazów.
Wychowanie patriotyczne prowadzimy w Bykowni, kilka razy na rok odwiedzamy to święte miejsce, modlimy się razem z naszym duszpasterzem, oddajemy hołd ofiarom represji stalinowskich.

Mamy ciekawy program, ułożony na następny rok akademicki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału !

Nauczycielka Nadzieja Susznicka