„Podstawą życia w Laskach – pisze Matka Czacka – musi być miłość. Miłość Boga i bliźniego … Miłość w myślach, słowach i uczynkach”.

Do godności błogosławionej została wyniesiona Matka Elżbieta Róża Czacka – założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. W Białej Cerkwi 12 września br. została odprawiona msza dziękczynna za jej beatyfikację. Liturgię na schodach dawnego pałacu Branickich celebrował bp Witalij Krywicki, ordynariusz kijowsko-żytomierski. Obecni byli przedstawiciele miejscowego samorządu m.in. mer Białej Cerkwi Hennadij Dykyj, ambasador Argentyny, ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki z małżonką, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska, a także dyrektor Domu Polskiego w Kijowie Maria Siwko.