„Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa…”

W dniu 30 października w sali konferencyjnej hotelu „Express” odbyła się uroczysta akademia z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Święto zaszczycili obecnością –
Konsul Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie, Dorota Dmuchowska;
dyrektor Departamentu Rozwoju Sieci Plastics-Ukraina, Dariusz Górczyński;
kierownik działu Państwowego rezerwatu historyczno-memorialnego Groby Bykowni, Olga Ozolina;
zastępca redaktora naczelnego i redaktor techniczny pisma „Dziennik Kijowski”, Anżelika Płaksina;
dziennikarze telewizyjni, członkowie FOPnU, Eugeniusz Smagliuk oraz Jan Iwanyszyn;
Prezes Polskiego Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia „Rodzina” w Browarach, Helena Nowak;
Prezes Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Zgoda” w Borysławiu, członek zarządu FOPnU, Eleonora Popowicz.
Uroczystość została upiększona piękną oprawą muzyczną zespołu „Wszystko w porządku” z Browarów, a także zespołu „Borysławiacy” z Borysławia.


Prowadząca, lektorka języka polskiego w Domu Polskim w Kijowie, Helena Szymańska wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających upamiętniające daty. Akademia przede wszystkim miała przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed uchwaleniem Konstytucji oraz odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie ze szkoły sobotniej w Borysławiu recytowali wiersze patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o Polskę. Te Święta sprawiają, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Na sali prezentowano obrazy namalowane przez uczniów szkoły sobotniej w Kijowie.
Uroczystość połączyła wszystkich, którzy wspólnie starali się pokazać, że są Polakami – patriotami. Miejmy nadzieję, że takie dni jak te, przyczynią się do tego, by podtrzymywać w młodych ludziach więź z Ojczyzną, jej historią, kulturą, sztuką oraz tradycjami. Warto pamiętać, że „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna (…)”.
Na zakończenie gospodarzy święta częstowali gości rogalami Świętomarcińskimi. Królował odświętny nastrój. Uroczystość wywołała duże wrażenie.
Dyrektor Domu Polskiego w Kijowie, Maria Siwko złożyła wyrazy szacunku, jedności w dalszej wspólnej działalności.

Projekt został wykonany przez Federację Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie razem z nauczycielami, uczniami szkoły sobotniej, sekretarzem Domu Polskiego w Kijowie Oksaną Basiuk oraz członkami Federacji.

Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

https://youtu.be/Ehup5nPTTlY