Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400-lecie Chocimskiej wiktorii

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie uczestniczyła w projekcie edukacyjnym “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400-lecie Chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”. W ramach projektu dostaliśmy teczki edukacyjne poświęcone 400-leciu Bitwy Chocimskiej. Opracowaliśmy w grupach rzetelnie przygotowane przez Fundację „Wolność i Demokracja” materiały. Koncepcja genialnego Józefa Piłsudskiego o Międzymorzu wprowadza się w życie. Nasi uczniowie byli zachwyceni sposobem przekazania informacji, młodsze grupy z ciekawością oglądały ilustracje: to pomagało zrozumieć wydarzenia i wyciągnąć wnioski.
Z poważaniem, Dyrektor Domu Polskiego Maria Siwko. Nauczyciele: Nadzieja Susznicka, Helena Szymańska, Helena Trechub-Abliakimowa.