Nadzwyczajny Sejmik Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Radca Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Jacek Gocłowski oraz Prezes FOPnU Elżbieta Korowiecka

18 grudnia 2021 r. w Kijowie odbyły się obrady Nadzwyczajnego Sejmiku Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Mimo przedświątecznego okresu Bożonarodzeniowego, ze zgłoszonych 213 przybyło 211 delegatów z 17 obwodów Ukrainy, w których funkcjonują organizacje członkowskie FOPnU. Organizatorzy zadbali i zapewnili spełnienie wszystkich zasad i ograniczeń obowiązujących w związku z pandemią COVID-19.
Obrady swą obecnością zaszczycił Jacek Gocłowski – Radca Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie.
Zjazd dokonał przede wszystkim wyboru nowego prezesa FOPnU. Związane to było ze śmiercią prezes Emilii Chmielowej, która 29 lat pełniła tę funkcję.
Nowym prezesem FOPnU w wyborach tajnych została obrana Elżbieta Korowiecka, zdobywając 204 głosy. Osoba kompetentna, życzliwa. Od 20-tu lat związana z pracą organizacyjną Federacji. Znana i szanowana we wszystkich praktycznie organizacjach członkowskich FOPnU.
Ponadto, jednogłośnie zaakceptowano również:

  • decyzję w sprawie powrotu siedziby Federacji z adresu we Lwowie na adres w Kijowie i związaną z tym zmianę zapisu w Statucie;
  • decyzję o poprawieniu w Statucie błędu dotyczącego trybu wyboru Zarządu.
    Obrady minęły w miłej serdecznej atmosferze, świadczącej o jednolitości, solidarności i wzajemnym zrozumieniu delegatów.
    Z okazji zbliżającego się Jubeliuszu 30-lecia Federacji w najbliższym czasie wspólnie będą opracowane programy i miejsca obchodów uroczystości.
    Na zakończenie obrad Pan Konsul Jacek Gocłowski podziękował tak licznie zebranym delegatom za atmosferę obrad oraz życzył zdrowia, spokoju i radości z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nowych osiągnięć w dalszej działalności Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie szanowanej w Kraju zamieszkania, w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na świecie.

Przewodnicząca obrad Nadzwyczajnego Sejmiku
Wiceprezes FOPnU
Teresa Dutkiewicz

Radca Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Jacek Gocłowski oraz dyrektor Domu Polskiego w Kijowie Maria Siwko
Radca Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Jacek Gocłowski oraz Prezes FOPnU Elżbieta Korowiecka
Prezes FOPnU Elżbieta Korowiecka